Құрылды

1999 жылы

200-ден астам

жарияланымдар

 • г. Алматы, микрорайон «Атырау 1», дом 3/1

Құрылды

1999 жылы

200-ден астам

жарияланымдар

Жабдықтар

Полимерлік материалдар және технологиялар институты қондырғыларының тізімі

«SVM 3000» Штабингер вискозиметрі, Stabinger Viscometr, Anton Paar (Австрия), 2013

Динамикалық тұтқырлықты, тұтқырлық индексін және мұнай өнімдерінің тығыздығын өлшеуге арналған

Өлшеу диапазоны:

 • Динамикалық тұтқырлық, мПа*с 0,2-104;
 • Кинематикалық тұтқырлық, мм2/с 0,2-104;
 • мұнай тығыздығы, кг/м650-2000.

Реовискозиметр RheolabQC, AntonPaar (Аустрия), 2013

Сұйықтықтардың кинематикалық және динамикалық тұтқырлығын анықтау

Техникалық сипаттамалары:

 • Айналу жылдамдығы 0,01 – 1200 айн/мин;
 • Қозғалыс кернеуі: 0.5 – 3×104 Па;
 • Қозғалыс жылдамдығы: 0,01 – 4000 с-1;
 • Тұтқырлық: 1 – 109 мПа*с;
 • Температура:  -20 – 180°C.

Ротациялы Брукфильд вискозиметрі, Brookfield DVE (АҚШ), 2022

Сұйықтықтар мен гельдердің кинематикалық және динамикалық тұтқырлығын анықтау

Техникалық сипаттамалары:

 • Айналу жылдамдығы 0,3 – 100 айн/мин;
 • Тұтқырлық сПз (мПа*с): 1 – 2 М;
 • Серіппелі момент, мН∙м: 0,0673.

Динамикалық лазерлі жарық шашыратқыш Malvern Zetasizer Nano ZS 90 (Ұлыбритания), 2013

Коллоидтық бөлшектер мен дисперсиялардың өлшемдерін және дзета-потенциалды анықтауға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

 • Бөлшектер өлшемі: 1,0 нм — 3,0 мкм
 • Дзета-потенциал үшін бөлшектер өлшемі: 5,0 нм — 10 мкм

Дифференциалды сканерлеу калориметрі DSC131 EVO Setaram (Франция), 2013

Қатты заттар мен сұйық үлгілердің фазалық ауысуын және термодинамикалық сипаттамаларын анықтау үшін

Техникалық сипаттамалары:

 • Температура:  -170 – 700ºC
 •  0,01 -ден  100ºC мин -1 дейін
 • Тигель сыйымдылығы: 30-100 мкл
 • Қысым: 500 барға дейін
 • Шу деңгейі RMS: 1,5 мкВт
 • Айыру қабілеті: 0,8 мкВт

УК- және көрінетін аймақ спектрометрі Specord 210 Рlus BU (Германия). 2012

УК және көрінетін аймақтарда сұйық үлгілерінің жұтылу спектрін анықтау

Техникалық сипаттамалары:

 • Сіңіру спектрі:  200 – 400 нм және  400 – 800 нм

Дифференциалды-термиялық анализатор (ДTA), термогравиметрлік анализатор (ТГА), DSC, 2013

Қатты және сұйық үлгілердің термиялық сипаттамаларын анықтау

Техникалық сипаттамалары:

 • Өлшеу диапазоны +/- 1000 мг немесе +/- 200 мг, сәйкесінше 0,2 мкг немесе 0,02 мкг айыру қабілетімен
 • Металл резисторы бар пеш және бөлме температурасынан бастап 1600°C температураға дейін; сканерлеу жылдамдығы: 0.01-100°C/мин.

ИҚ-Фурье спектрометр Carry 660 Agilent (АҚШ), 2013

Өнімнің сапасын тексеру және белгісіз үлгілерді анықтау үшін пайдаланылады

Техникалық сипаттамалары:

 • Интерферометрдің түрі 38 мм 60 интерферометр;
 • Спектралды диапазон (см-1) 7900-375;
 • Сигнал/шу қатынасы 10000:1;
 • интеграциялау уақыты 5 секунд;
 •  р-р (4.3 х10-5 А)

Құрылымдық / механикалық қасиеттер анализаторы TA.XTplus Stable Micro Systems (Англия), 2014

Полимерлі материалдардың механикалық қасиеттерінің анализі

Техникалық сипаттамалары:

 • Күш сыйымдылығы: 50 кгс (500N);
 • Күш шегі: 0,1 г;
 • Жүктеуге арналған ұяшықтар: 0,5, 5, 30, 50 кгс;
 • Жылдамдық диапазондары: 0,01 — 40 мм/с;
 • Жұмыс аймағының максимальды ұзындығы: 370 мм / 590 мм;
 • Дәлдік: 0,001 мм.

Кондуктометр S230 Seven Compact Mettler Toledo (Швейцария), 2014 

Электрөткізгіштікті өлшеудің әмбебап құрылғысы, сондай-ақ тұздылық деңгейін, салыстырмалы қарсылық пен күлділікті анықтайды

Техникалық сипаттамалары:

 • УЭП диапазоны 0.001 μS/cm –1000 mS/cm;
 • УЭП дәлділігі +/- 0.5%;
 • Температуралық диапазон, °C: -30.0 – 130.0;
 • Температура дискреттігі,°C, 0.1;
 • Жалпы тұз құрамының диапазоны: 0.00 mg/L – 1000g/L;
 • Тұз құрамының диапазоны: 0.00 – 80.00 psu.

Үстел рН-метрі Bante-210 (Қытай), 2022 

Әртүрлі ерітінділердің, судың, тамақ өнімдердердің, шикізаттың және басқа объектілердің сілтілік немесе қышқылдық дәрежесін сипаттайтын сутекті иондардың концентрациясын өлшеуге арналған аспап.

Техникалық сипаттамалары:

 • рН аралығы: -1.00 – 15.00;
 • Дәлділігі, рН: +/- 0.01;
 • Айыру қабілеті, pH: 0.01;
 • мВ аралығы: -1999 – 1999;
 • Дәлділігі, мВ: +/- 1;
 • Айыру қабілеті, мВ: 1

Автоматты титратор 905 Titrando Metrohm (Швейцария), 2013 

Автоматты титратор 905 Titrando автоматты потенциометриялық титрлеуге арналған

Техникалық сипаттамалары:

 • Соңғы нүктесіне дейін титрлеу (SET);
 • Эквивалентті нүктеге дейін монотонды титрлеу (MET);
 • Эквивалентті нүктеге дейін динамикалық титрлеу (DET);
 • Ионселективті электродтардың көмегімен өлшеу;
 • Touch-and-Go – бир батырманы басу арқылы титрлеу;
 • iTrodes – титраторға қосылған кезде автоматты түрде танитын интеллектуалды электродтар;
 • Титрлеуді және үлгіні дайындауды автоматтандырудың кең мүмкіндіктері.

Модульді кондуктометр 856 Conductivity Module Metrohm (Швейцария), 2013 

Кәсіби модульді кондуктометр 856 Conductivity Module GLP және FDA барлық талаптарына жауап береді

Техникалық сипаттамалары:

 • Өткізгіштігі, өлшеу диапазоны: 0 – 500 мСм;
 • Өткізгіштігі, ажыратымдылық –  4 ондық мәнді белгілер;
 • Өлшеу қателігі: диапазоны 1..5 μСм: ±1%; ±1 саны; Диапазон 5..50 μСм: ±0,5%; ±1 саны; Диапазон 50..500 μСм: ±0,5%; ±1 саны; Диапазон 0,5..5 мСм: ±0,5%; ±1 саны; Диапазон 5..50 мСм: ±0,5%; ±1 саны; Диапазон 50..500 мСм: ±1%; ±1 саны;
 • Температура, өлшеу диапазоны -40 °C – +150 °C;
 • Температура, ажыратымдылық – 0,1 °C;
 • Температура, өлшеу қателігі ± 0,2 °C.

Күш Тензиометрі СТ-1, 2015 

Вильгельм пластинасының және беткі және сақинаны жұлу әдістерімен аралық шиеленісті өлшеуге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

 • Беттік кернеуді өлшеу диапазоны 1-1000 мН/м;
 • Беттік кернеуді өлшеу дәлділігі – ±0.1 мН/м;
 • Салмақ өлшеу жиілігі — 1 Гц.

Ротациялық бүркегіш ND-DC Dip Coater Nadatech (Испания), 2015 

Ерітінді/еріткішке батыру әдісімен бүркеу қондыруға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

 • Жұмыс биіктігі – 90 мм;
 • Бұрылу бұрышы – 360°;
 • Батырудың минималды жылдамдығы – 0,6 мм/мин;
 • Батырудың максималды жылдамдығы – 2400 мм/мин.

Ротациялық буландырғыш RV 10 basic VIKA (Германия), 2014 

Әр түрлі көлемдегі еріткіштерді айдау және бір-бірінен айыру үшін қолданылады.

Техникалық сипаттамалары:

 • Конденсатор типі вертикалды;
 • Суыту беті  – 1500 cm2;
 • Жетек типі – үздіксіз ток;
 • Айналу бұрышы – 360°;
 • Айналмалы момент диапазоны: 20 — 280 rpm;
 • Изменяемое направление (переключаемое) – да;
 • Қозғалтқышты көтеру, Көтеру – 140 mm;
 • Қызу диапазоны: қорш. орта температурасы — 180 °C;
 • Қызу қуаты – 1300 W;
 • Қыздыру температурасының ауытқуы – 5 ±K
 • Моншаның пайдалы макс. көлемі – 3 л.

Гель-ену хроматографы Viscotek GPC/SEC systems Malvern (Англия), 2013 

Ерітіндідегі полимерлік материалдардың молекулалық салмағын анықтау.

Техникалық сипатттамалары:

 • Құрылғының модульдік құрылымы GPC жүйесін нақты тапсырмаларға икемді түрде конфигурациялауға мүмкіндік береді.

«Nikon ECLIPSE LV150N» жарық түсіргіш микроскоп (Жапония), 2013 

Үлгілерді микроскопиялық зерттеуге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

 • Жұмыс үстелінің өлшемі – 150*150 мм;
 • Окулярлар – х20, х50, х100;
 • Видеокамера 5Мп.

Поляризациялық микроскоп BApol310 Motic (Франция), 2015 

Үлгілерді микроскопиялық зерттеуге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

 • Жұмыс үстелінің өлшемі – 150*150 мм;
 • Окулярлар – х20, х50, х100;
 • Видеокамера 5Мп.

«Linkam LTS 120» микроскопқа арналған термостаттаушы тұғыр, 2015 

Үлгі температурасын бақылауға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

 • Температура: -25 – 120°С;
 • Қызу жылдамдығы: 0,1 – 30 °С/мин.
Top